Služba laboratorijske dijagnostike

Obavještavamo sve korisnike usluga Doma zdravlja Čitluk da medicinsko-biokemijski laboratorij pruža uslugu vađenja i slanja krvi i drugih uzoraka za pretrage i analize koje se obavljaju u Sveučilišno kliničkoj bolnici Mostar.

Usluga se pruža ponedjeljkom i četvrtkom do 09:00 sati, a nalazi odnosno rezultati analiza i pretraga preuzimaju se u laboratoriju Doma zdravlja Čitluk.

Podijeli
Pokaži
Sakrij