Specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita

Služba specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Čitluk obuhvaća sljedeće specijalističke ambulante:

  • Interna medicina (svaki radni dan)
  • Kirurgija (svaki drugi petak u mjesecu, od 12:00 sati)
  • Psihijatrija (svaki drugi utorak u mjesecu, od 14:00 sati)
  • Neurologija (svaka druga srijeda u mjesecu, od 15:00 sati)
  • Otorinolaringologija (svaka druga srijeda u mjesecu, od 15:00 sati)
  • Ortopedija (svaki drugi četvrtak u mjesecu, od 14:00 sati)
  • Oftalmologija (svaki drugi utorak u mjesecu, od 12:00 sati)
  • Radiologija – UZV pregledi (po dogovorenim terminima)

NAPOMENA: Za navedene specijalističke preglede potrebna je uputnica izabranog liječnika opće/obiteljske medicine te se na pregled potrebno naručiti na broj telefona 036/642-463.

Pokaži
Sakrij