Hitna medicinska pomoć

Hitna medicinska pomoć (HMP)  je posebna grana primarne zdravstvene zaštite, koja se organizira u cilju poduzimanja neophodne i neodgodive medicinske intervencije, čijim bi se nepoduzimanjem teže narušilo zdravlje ili izazvalo trajno oštećenje zdravlja i ugrozio život bolesnika.

Hitna medicinska pomoć se pruža na mjestu nesreće odnosno razbolijevanja, tokom primarnog sanitetskog transporta te u jedinicama hitne pomoći, neprekidno 24 sata dnevno kroz cijelu godinu. U tom smislu, služba je organizirana na načelima brze i efikasne dostupnosti, neprekidnog trajanja djelatnosti i kontinuiteta hitne medicinske pomoći.

Hitna medicinska pomoć podrazumijeva hitno medicinsko zbrinjavanje bolesnika kojim se:

  • Zbog bolesti, stradanja ili povrede neposredno spašavaju ugroženi pojedini organi, dijelovi tijela ili život, odnosno kod kojih bi u slučaju ne pružanja medicinske pomoći u kratkom vremenskom razdoblju moglo doći do ugrožavanja osnovnih životnih funkcija.
  • Osigurava maksimalno skraćivanje vremena od nastanka hitnog stanja do potpunog zbrinjavanja odnosno do upućivanja na daljnje liječenje.

Prijem i registracija poziva za hitnu medicinsku pomoć vrši se na telefonskom broju 124. Veoma je važno da hitnu pomoć zovete samo u stvarnim hitnim stanjima, kada je izravno ugrožen život ili je teško narušeno zdravlje povrijeđene ili oboljele osobe, kako ne bi nepotrebno opterećivali sustav hitne službe.

 

 

Pokaži
Sakrij