Higijensko-epidemiološka služba

Higijensko-epidemiološka služba (HES) Doma zdravlja Čitluk pruža usluge iz područja epidemiologije i higijene u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprječavanja njihove pojave i širenja te nastanka epidemija.

Služba kontinuirano prati epidemiološko stanje na području općine kroz prikupljanje, evidentiranje i praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti. Provodi se niz aktivnosti kao što su praćenje pojave i kretanja zaraznih bolesti, aktivno otkrivanje i anketiranje bolesnika oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstveni nadzor nad osobama iz okruženja oboljelih, epidemiološka ispitivanja u naseljima, kolektivima i kućanstvima te uzimanje materijala za bakteriološku analizu, kao i provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti u izvanrednim prilikama.

U službi se također provodi planiranje, koordinacija i praćenje obaveznog programa imunizacije te organiziranje i provođenje vakcinacije prema epidemiološkim i medicinskim indikacijama. Služba vrši i zdravstveni nadzor nad osobama koja sudjeluju u proizvodnji i prometu životnih namirnica, obavlja sanitarne preglede i organizira edukativne aktivnosti poput tečaja higijenskog minimuma.

 

Pokaži
Sakrij