Opća/Obiteljska medicina

Opća/obiteljska medicina je temeljni dio primarne zdravstvene zaštite te kao takva osigurava kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu uključujući preventivne usluge kao i usluge liječenja i intervencije. Mjesto je to prvog i najčešćeg oblika kontakta korisnika sa zdravstvenim sustavom.

U ordinaciji liječnika opće/obiteljske medicine možete obaviti preventivni, kontrolni te sistematski pregled odraslih i starijih osoba, EKG snimanje s očitovanjem, inhaliranje, savjetovanja, upućivanje na laboratorijske pretrage itd. Liječnik opće/obiteljske medicine izdaje recepte i ostale dokumente kojim se ostvaruju razna prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te ovisno o medicinskoj indikaciji, upućuje na pregled u specijalističko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu.

Uz navedene usluge, liječnik opće/obiteljske medicine također pruža zdravstvene usluge izvan zdravstvene ustanove odnosno zbrinjava pacijente u kućnoj posjeti, ukoliko je to potrebno.

Pokaži
Sakrij