Anex II

Obavijest o nabavi usluga iz Ankesa II – pretplata na stručne publikacije

Obavijest o nabavi usluga iz Ankesa II – objava oglasa u Službenim novinama

Obavijest o nabavi usluga iz Ankesa II – bakteriološka kontrola sterilizacije 

Obavijest o nabavi usluga iz Aneksa II – poštanske usluge

______________________________________________________________________________________________________________________

2023. godina:

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja djelatnika 

Poziv za dostavu ponuda za nabavku administrativnih usluga 

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga bakteriološke kontrole sterilizacije

Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga objave oglasa u Službenim novinama

Poziv za dostavu ponuda za nabavku poštanskih usluga

Poziv za dostavu ponuda za nabavku zdravstvenih usluga analize uzoraka

Pokaži
Sakrij