Zdravstvena zaštita žena

Odjel za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija) pruža primarnu zdravstvenu zaštitu uključujući redovne i preventivne ginekološke preglede i savjetovanja, pregled trudnica (utvrđivanje trudnoće, vođenje trudnoće…) kao i UZV preglede, u cilju očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja žena.

Odjel je formiran kroz dvije ginekološke ordinacije čiji su voditelji doktori specijalisti ginekologije i opstetricije, dr. Miroslav Beus i dr. Marina Brajković.

Pokaži
Sakrij