Kontakt

DOM ZDRAVLJA ČITLUK
Stjepana Radića br.3
88 260 Čitluk

Tel: 00387 (0)36 642-463
Tel/fax: 00387 (0)36 642-558
E-mail: [email protected]

SLUŽBA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Hitna medicinska pomoć
  124 (036/641-040)
 • Ambulante obiteljske medicine
  • dr. Andrea Pehar: 063/741-654
  • dr. Ivan Zrno: 063/206-628
  • dr. Ivana Herceg: 063/206-593
  • dr. Filip Vasilj: 063/206-586
  • dr. Mila Pavlović: 063/206-623
  • dr. Višnja Stojić: 063/155-429
 • Ambulanta Biletić polje
  036/654-352
 • Zdravstvena zaštita predškolske djece (PEDIJATRIJA)
  063/837-662
 • Zdravstvena zaštita žena (GINEKOLOGIJA) 
  063/418-169
 • Zubozdravstvena zaštita (STOMATOLOGIJA)
  036/642-463 ili 036/642-558
 • Higijensko-epidemiološka služba (HES)
  063/686-383

Služba radiološke djelatnosti (RADIOLOGIJA)
063/237-672

Služba laboratorijske djelatnosti (LABORATORIJ)
036/642-463 ili 036/642-558

SPECIJALISTIČKO-KONZULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
036/642-463 ili 036/642-558

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
036/642-463 ili 036/642-558

Ordinacija psihologa
063/837-631

Ordinacija logopeda
036/642-463 ili 036/642-558

Izdavanje liječničkih uvjerenja (informacije, upiti, naručivanje)
036/642-463 ili 036/642-558

Pokaži
Sakrij