Izbor obiteljskog liječnika

Postupak odabira obiteljskog liječnika
– Izbor liječnika obiteljske/opće medicine vrši se popunjavanjem izjave o izboru/promjeni izabranog liječnika u ambulanti liječnika kod kojeg se osiguranik želi liječiti.
– Osigurana osoba bira liječnika, u pravilu, prema mjestu prebivališta u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi.
– Registracija se, u pravilu, vrši za cijelu obitelj, ali je moguća i za pojedinačne članove.

Koje su nadležnosti izabranog doktora opće/obiteljske medicine?

Izabrani doktor opće/obiteljske medicine:

– utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo;
– određuje izolaciju osigurane osobe ako postoji sumnja da se radi o zaraznoj bolesti;
– određuje potrebu prijevoza, a samo iznimno daje prijedlog liječničkom povjerenstvu područnog ureda Zavoda za skuplje javno prijevozno sredstvo za osiguranu osobu s obzirom na njezino zdravstveno stanje i udaljenost odredišta (spavaća kola u vlaku, zrakoplov);
– ocjenjuje stupanj trudnoće osiguranice radi određivanja rodiljnog dopusta i porođaja na osnovi nalaza i mišljenja specijalista ginekologa;
– utvrđuje potrebu izostanka osiguranika s posla radi njege bolesnog člana obitelji;
– daje mišljenje je li bolovanje osiguranika svjesno prouzročeno, odnosno je li ozdravljenje namjerno sprječavano;
– utvrđuje potrebu pratnje bolesnika za vrijeme putovanja, te daje mišljenje o potrebi boravka pratioca za vrijeme liječenja u drugom mjestu na području F BiH;
– daje prijedlog nadležnom liječničkom povjerenstvu Zavoda u svezi sa stjecanjem prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana skrb i njega;
– odobrava promjenu mjesta boravka za vrijeme bolovanja osiguranika, ako bi promjena mjesta boravka povoljno utjecala na brže ozdravljenje i osposobljavanje osiguranika za rad;
– upućuje osiguranu osobu osnovom njezinog prigovora (s potrebnom dokumentacijom) liječničkom povjerenstvu Zavoda radi davanja ocjene, nalaza i mišljenja;
– upućuje osiguranika liječničkom povjerenstvu Zavoda radi utvrđivanja prava na bolovanje i duljine trajanja bolovanja nakon proteka roka trajanja bolovanja iz propisa koji donosi ministar nadležan za zdravstvo;
– odlučuje o potrebi upućivanja osiguranika na ocjenu invalidnosti, upućuje ga na potrebnu dijagnostičku obradu, te s kompletiranom medicinskom dokumentacijom upućuje osiguranika na ocjenu invalidnosti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja;
– obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa sklopljenim ugovorom sa Zavodom.

preuzeto s zzo.ba

Podijeli
Pokaži
Sakrij