Mjesečna arhiva: srpanj 2018

Natječaj za dodjelu specijalizacije

Na temelju članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine FBiH“, br.: 46/10), čl. 24 Pravilnika o radu Doma zdravlja Čitluk, Plana potrebitih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika HNŽ/K za 2018. godinu, br.: 06-02-39-1619/17, suglasno odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Sl. novine FBiH“, br.: 62/15) i Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl. novine FBiH“, br.: 102/13 i 55/14), ravnateljica Doma zdravlja Čitluk raspisuje

(više…)

Pokaži
Sakrij