Proširena prava korisnicima ortopedskih i drugih pomagala

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona je, temeljem analize Liste ortopedskih i drugih pomagala, zahtjeva osiguranika, inicijative Ministarstva branitelja HNŽ/K i preporuke Ombudsmana, Vladi HNŽ/K uputio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Predloženu Odluku o izmijeni i dopuni odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja Vlada je prihvatila, a temeljem prihvaćene Odluke Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K donio je Odluku o visini sudjelovanja Zavoda u nabavi ortopedskih i drugih pomagala.
Usvojenim odlukama proširena su prava osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala i to na način da su proširene medicinske indikacije temeljem kojih osiguranici mogu ostvariti pravo na pelene kao i indikacije na osnovu kojih osiguranici mogu ostvariti pravo na invalidska kolica.

Sukladno novoj odluci medicinske indikacije na osnovu kojih osigurane osobe mogu ostvariti pravo na pelene kod trajne inkontinencije urina i/ili stolice koje su posljedica sljedećih bolesti i/ili stanja su:
–    Multipla skleroza;
–    Alzheimerova demencija;
–    Moždani udar, s hemiplegijom ili tetraplegijom/kvadriplegijom ili  paraplegijom;
–    Parkinsonova bolest;
–    Encefalitis; Mijelitis i encefalomijelitis; Intrakranijalni i intraspinalni apscesi i granulomi, s hemiplegijom ili tetraplegijom/kvadriplegijom ili paraplegijom;
–    Traumatske ozljede mozga i traumatske ozljede kralježnice, s hemiplegijom ili tetraplegijom/kvadriplegijom ili paraplegijom;
–    Tumori mozga i kralježnične moždine, s hemiplegijom ili tetraplegijom/ kvadriplegijom ili paraplegijom;
–    Nasljedna ataksija; Spinalna mišićna atrofija; Mišićna distrofija;
–    Sindrom kaude ekvine;
–    Hidrocefalus;
–    Mentalna retardacija teškog stupnja;
–    Urođene anomalije neuralne cijevi: Encefalocela; Mikrocefalija; Hidrocefalus; Spina bifida; te ostale prirođene malformacije mozga, kralježničke moždine i živčanog sustava;
–    Teški oblici cerebralne paralize ili autizma.

Pored indikacija i visine sudjelovanja Zavoda Listom su definirani i liječnici specijalisti koji mogu propisati pelene za svaku pojedinu indikaciju.

Svi osiguranici koji po gore navedeni indikacijama imaju pravo na pelene za jednokratnu uporabu zahtjev za ostvarivanje ovoga prava, putem nadležnog područnog ureda, podnose liječničkom povjerenstvu Zavoda za odobravanje ortopedskih pomagala.

Istom ovom Odlukom pored postojećih medicinskih indikacija uvedene su i nove indikacije po kojima pravo na invalidska kolica na teret sredstava Zavoda sada imaju i osiguranici kojima su amputirane obje noge, a kod kojih, zbog sveukupnog kliničkog statusa, nije moguća primjena proteza.

Također, po zahtjevu Ministarstva branitelja HNŽ/K za pomagala natkoljena i potkoljena proteza uvedena je nova kategorija i to „aktivni osiguranici“ od 26 godina starosti pa naviše. Ovom izmjenom osiguranicima kojima zdravstveno stanje i životne potrebe dozvoljavaju omogućeno je mijenjanje proteze svakih 48 mjeseci umjesto 24 mjeseca, a da pri tome imaju dvostruko veći iznos sudjelovanja Zavoda, što omogućuje nabavku znatno kvalitetnijih proteza.

Kako je kontinuirano unaprjeđenje zdravstvene zaštite s osiguranicima u centru pozornosti opredjeljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K tako Zavod i dalje ostaje otvoren za sve prijedloge osiguranika, udruga okupljenih oko različitih oboljenja i svih drugih zainteresiranih strana kako bi i dalje poboljšavao Listu ortopedskih pomagala, ali i druga prava osiguranika.

Izmijenjena Lista ortopedskih i drugih pomagala kako i odluka o visini sudjelovanja Zavoda u nabavi istih dostupna je na sljedećem linku: https://www.zzo.ba/assets/media/odluka-o-visini-sudjelovanja-zzo-hnz-u-troskovima-nabave-ortopedskih-i-drugih-pomagala-koja-se-mogu-propisivati-u-okviru-obveznog-zdravstvenog-osiguranja.pdf

preuzeto sa www.zzo.ba

Podijeli
Pokaži
Sakrij