Nove zapovijedi Županijskoga stožera civilne zaštite HNŽ

Županijski stožer civilne zaštite je na današnjoj, šesnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici donio nove zapovijedi:

1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina starosti na području HNŽ-a.
2. Zapovijeda se svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Hercegovačko-neretvanske županije da priprave i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijam oboljelih od COVID-19, sukladno potrebama.
3. Zapovijeda se javnim kupatilima i lječilištima da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima  koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i osiguraju usluge prehrane.
4. Zapovijeda se javnim kupatilima i lječilištima da prekinu s prijamom novih pacijenata i pružanjem usluga wellnesa, masaže, frizerskih i kozmetičkih salona i sl.

Na sjednici Županijskoga stožera civilne zaštite dopunjena je zapovijed, br. 17-06-40-16-4/20 od 20.3.2020. godine, na način da su od obveze prekida rada izuzete i telekomunikacijske, elektroprivredne i poštanske usluge.

Ove zapovijedi stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se do 31.3.2020. godine u 24 sata.

Podijeli
Pokaži
Sakrij