Javne nabave 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu ampuliranih lijekova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu tiskanog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu turbine sa kuplungom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu biokemijskog analizatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga pranja motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu guma za motorna vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu stomatološkog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga revizije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu aparata za spirometriju sa oksimetrom

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke robe biokemijskog analizatora

Pokaži
Sakrij