Mjesečna arhiva: rujan 2017

Služba laboratorijske dijagnostike

Obavještavamo sve korisnike usluga Doma zdravlja Čitluk da medicinsko-biokemijski laboratorij pruža uslugu vađenja i slanja krvi i drugih uzoraka za pretrage i analize koje se obavljaju u Sveučilišno kliničkoj bolnici Mostar.

Usluga se pruža ponedjeljkom i četvrtkom do 09:00 sati, a nalazi odnosno rezultati analiza i pretraga preuzimaju se u laboratoriju Doma zdravlja Čitluk.

Obavijest za pacijente

U okviru specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Čitluk svoju će djelatnost obavljati liječnici specijalisti u ispod navedenim terminima:
– Specijalist kirurgije (svaki utorak u mjesecu, od 15:00 sati)
– Specijalist psihijatrije (svaki drugi utorak u mjesecu, od 14:00 sati)
– Specijalist  neurologije (svaka druga srijeda u mjesecu, od 15:00 sati)
– Specijalist  ortopedije (svaki drugi četvrtak u mjesecu, od 14:00 sati).

NAPOMENA: Za navedene specijalističke preglede potrebna je uputnica izabranog liječnika opće/obiteljske medicine te se na pregled potrebno naručiti na broj telefona 036/642-463.

Pokaži
Sakrij